Info-Direkt

🔒
❌ About FreshRSS
There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayLäkemedelsverket

Läkemedelsverket stänger apotek tillfälligt efter allvarliga brister

Läkemedelsverket har beslutat om omedelbar stängning av ett apotek i Märsta. Apoteket bedömdes vid en inspektion ha allvarliga brister i verksamheten.

Fler ska få tillgång till naloxon

Inom ramen för Socialstyrelsens regeringsuppdrag att öka tillgängligheten till naloxon har Läkemedelsverket tittat på möjligheten för receptfrihet för naloxon i form av nässpray. Läkemedelsverket ser flera möjligheter att göra naloxon mer tillgängligt för anhöriga och socialtjänstpersonal som möter personer i missbruk. Likväl är myndighetens bedömning att receptfrihet för naloxon i form av nässpray inte är möjligt under nuvarande lagstiftning med de krav på riskminimerande åtgärder som ställs vid utlämnande av läkemedlet. Det är slutsatserna i Läkemedelsverkets delrapport till Socialstyrelsen.

EMA rekommenderar godkännande av ytterligare covidvaccin mot omikron

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat att rekommendera EU-kommissionen att godkänna ytterligare ett covidvaccin mot omikron från Pfizer-Biontech. Vaccinet är specifikt mot virusvarianten omikrons undervarianter BA.4 och BA.5.

EMA rekommenderar godkännande av covidvaccin för omikron

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat att rekommendera att två nya uppdaterade vacciner; ett från Pfizer-Biontech och ett från Moderna, ska godkännas av EU-kommissionen. De uppdaterade vaccinen ska ge bättre skydd mot virusvarianten omikron.

Uppdaterad behandlingsrekommendation för dosering av antibiotika till gris

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation för antibiotika till gris är ett kunskapsstöd för val och dosering av antibiotika för behandling av infektionssjukdomar hos gris när det bedömts som nödvändigt. Den uppdaterade behandlingsrekommendationer innefattar bland annat tre nya terapiområden.

Stor internationell insats mot olagliga läkemedel

Läkemedelsverket, Tullverket och Polisen har under slutet av juni månad genomfört en gemensam operation mot olagliga läkemedel som skickas till Sverige.

Läkemedelsverket har fortsatt mycket högt anseende

Varje år mäter Kantar Sifo anseendet för en rad svenska myndigheter. Årets mätning visar att Läkemedelsverket anseende hos allmänheten ökar och att myndigheten placerar sig på en fjärde plats, väl över genomsnittet för de svenska myndigheter som är med i undersökningen.

Björn Eriksson har fått i uppdrag att utreda digitala vårdgivare inom primärvården

Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket, har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utreda hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad del av primärvården. Översynen ska bland annat klargöra vilka digitala vårdtjänster som är att likställa med fysiska besök i primärvården och vad som är att betrakta som sjukvårdsrådgivning.

Tiofaldig ökning av inrapporterade misstänkta biverkningar 2021

Idag publiceras Läkemedelsverkets årssammanställning av inrapporterade misstänkta biverkningar under 2021. Under 2021 inkom 99 211 rapporter till Läkemedelsverket. Det är mer än en tiofaldig ökning av det normala antalet rapporter som brukar inkomma. Den absoluta majoriteten handlade om misstänkta biverkningar av vacciner mot covid-19, 8479 rapporter berörde andra läkemedel.
❌