Info-Direkt

🔒
❌ About FreshRSS
There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayKRISINFORMATION

Modernas vaccin pausas för alla födda 1991 och senare

6 October 2021 at 07:25
Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax för alla som är födda 1991 och senare. Orsaken är signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas är dock väldigt liten.

Klass 2-varning för höga flöden i Värmland och Dalarna

5 October 2021 at 10:49
SMHI har utfärdat en klass 2-varning för höga flöden i Värmlands och Dalarnas län utom Dalafjällen.

Viktigt meddelande till allmänheten i Kalmar

4 October 2021 at 17:47
Uppdatering 5/10 klockan 01.50: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Barn rekommenderas få Pfizer/Biontechs vaccin

4 October 2021 at 10:04
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i åldrarna 12-15 år som vaccineras mot covid-19 enbart bör få Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty. Anledningen är att det finns mest kunskap om detta vaccin.

Klass 2-varningar för mycket höga flöden

4 October 2021 at 07:27
SMHI har utfärdat klass 2-varningar för mycket höga flöden i Värmlands och Dalarnas län.

Tredje dos vaccin till fler grupper

28 September 2021 at 10:36
Uppdatering 2/10: Folkhälsomyndigheten ändrat sin rekommendation till att det räcker med en halv dos för de som ska fylla på med vaccin från Moderna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin. Det omfattar de som bor på äldreboende, de med hemsjukvård eller hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre.

Sveriges ambassad om jordskalvet på Kreta

27 September 2021 at 04:52
Ett kraftigt jordskalv inträffade på den grekiska ön Kreta på måndagsmorgonen. Svenskar på plats i området uppmanas att följa lokala myndigheters anvisningar och att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen.

Barn från 12 år erbjuds vaccin

16 September 2021 at 07:54
Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera vaccination mot covid-19 från 12 års ålder. Beslutet grundar sig på bedömningen att fördelarna med vaccination överväger nackdelarna.

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september

16 September 2021 at 07:31
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd som riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig. Detta eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.
❌