Info-Direkt

🔒
❌ About FreshRSS
There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayNyheter för överförmyndare

Nyheter för överförmyndare, vintern 2020

21 December 2020 at 04:09
Nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar som vi hoppas är till nytta för er med intresse för överförmyndarfrågor.

Nyheter för överförmyndare, hösten 2020

9 October 2020 at 10:39
Nyhetsbrev med blandade rättsfall, JO-kritik, SKR:s vägledning om barnkonventionen och annat vi hoppas är till nytta för er med intresse för överförmyndarfrågor.

Ny skrift: Gallringsråd för överförmyndare

8 July 2020 at 04:17
Nr 9: Gallringsråd för överförmyndare. Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor av handlingar inom överförmyndarverksamheten.

Nyhetsbrev för överförmyndare våren/sommaren 2020

11 June 2020 at 10:50
Här kommer ett kortare nyhetsbrev för överförmyndare med blandad information.

Nyheter för överförmyndare, hösten 2019

18 December 2019 at 07:46
Ett kortare nyhetsbrev för överförmyndare med blandad information.

Nyheter för överförmyndare sommaren 2019

12 June 2019 at 10:38
Här ges andra summeringen av aktuella nyheter för överförmyndare under våren 2019.

Nyheter för överförmyndare våren 2019

4 June 2019 at 04:42
Då antalet rättsfall och annan information är mer än vanligt kommer här ett första nyhetsbrev för våren 2019 som gäller främst mars-april

Nyheter för överförmyndare januari-februari 2019

28 February 2019 at 06:58
Nya rättsfall och domar samt information om SKL:s juridiska service kring överförmyndarfrågor såväl som planerade kurser.

Nyheter för överförmyndare oktober-december 2018

10 December 2018 at 10:22
Aktuella rättsfall och domar för överförmyndare, under perioden oktober-december 2018.
❌