Info-Direkt

🔒
❌ About FreshRSS
There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayAktuellt för dig i branschen

Trafikverket stöttar intermodala transporter med målet mer gods på järnvägen

23 December 2021 at 04:26
Några av utmaningarna med att få i gång de intermodala transporterna är brist på kunskap och resurser samt en stor och fragmenterad marknad. Det visar uppdraget som Trafikverket nu redovisar till regeringen.

Upplåtelse av järnväg Jörn–Norlunda

21 December 2021 at 03:00
Trafikverket har påbörjat processen för att upplåta del av bandel 151 Jörn–Norlunda inom Skellefteå kommun och Arvidsjaurs kommun. Nu söker vi efter intressenter som vill ta över järnvägssträckan.

Rundgång, målgång och avgång – allt på samma gång i Järnvägspodden avsnitt 15

13 December 2021 at 04:04
I årets femtonde och sista avsnitt har vi på nytt Lena Erixon som gäst. Vid årsskiftet växlar hon som bekant spår till en ny bana när resan med, på och för järnvägen som Gd på Trafikverket når sin slutstation och en ny som ordförande för JBS påbörjas.

Trafikverket ansluter inte till AMA AF 21

7 December 2021 at 04:31
Den 23 november beslutades att Trafikverket inte ansluter till nya AMA AF 21 utan fortsätter tillsvidare tillämpa AMA AF 12.

Ny version av signalsystemet ERTMS är inkopplat på Ådals- och Botniabanan

1 December 2021 at 07:21
Helgen den 27-28 november uppgraderades signalsystemet ERTMS på pilotbanorna Ådals- och Botniabanan. I förlängningen är det denna version som ska kopplas in på Malmbanan, när den stora utrullningen över Sverige börjar.

Ny teknik halverar ljudstyrkan från järnvägen

29 November 2021 at 04:32
För att möta dagen och framtidens krav på tystare järnväg jobbar Trafikverket tillsammans med tio andra infrastrukturförvaltare i Europa för att utveckla en ny produkt som minskar bullret med 2–3 dB, en halvering av ljudstyrkan.

Återtåget – det kommer sen går det – Järnvägspodden, avsnitt 14

22 November 2021 at 04:37
Efter en lång vandring i skuggorna är tågtrafiken på väg ut ur pandemin-tunneln och in i ljuset. Men hur säkra är vi på att resenärer och gods återkommer? Vi lyfter på locket till denna aktuella fråga tillsammans med Bo-Lennart Nelldal och Petter Essén.

Nu är publikationen "Transportekonomi – termer förklarade på ett enklare sätt" publicerad

3 November 2021 at 07:30
Nu finns Publikation 2021:121 ”Transportekonomi – termer förklarade på ett enklare sätt. Med engelsk-svensk ordlista. 2021” publicerad.

Tågresenärernas åsikter är viktiga för oss – ny branschgemensam trafikinformationsundersökning

3 November 2021 at 07:15
Sedan i våras genomför Trafikverket och järnvägsföretagen månadsvis en undersökning för att ta reda på mer om hur nöjda resenärerna är med trafikinformationen, inte minst vid förseningar. Resultatet ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.
❌