Info-Direkt

🔒
❌ About FreshRSS
There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayNyheter från SKL

Utskrivningsklara patienter får lämna sjukhusen tidigare

5 April 2021 at 03:34
Andelen utskrivningsklara patienter som får lämna sjukhusen samma dag har ökat kraftigt de senaste åren. En positiv utveckling för patienterna och fler frigjorda vårdplatser.

Ändringsöverenskommelse om vaccineringen mot covid-19

1 April 2021 at 07:22
SKR och regeringen har idag tecknat en ändringsöverenskommelse när det gäller vaccination mot covid-19 med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin.

Positivt med extra stöd till kultur och idrott

1 April 2021 at 05:33
SKR är positiva till att regeringen utökar stödet till idrott och kultur för 2021.

Avtal förlängs och förhandlingarna fortsätter

1 April 2021 at 02:23
SKR, Sobona och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd förlänger nuvarande avtal och fortsätter förhandlingarna om ett nytt avtal.

Det behövs ett modernt regelverk för läkemedel

31 March 2021 at 11:52
SKR ser ett behov av ett tydligare och mer översiktligt och logiskt system med trygg tillgång till effektiva läkemedel både för patienterna och sjukvården. Det behövs en helhetsöversyn.

Senarelägg införandet av nationella läkemedelslistan

31 March 2021 at 10:24
I en skrivelse till regeringen pekar SKR på att ikraftträdandet av den nationella läkemedelslistan behöver skjutas upp.

Över 2 miljoner covid-tester hittills i år

31 March 2021 at 06:34
Regionerna har hittills i år utfört över 2 miljoner tester för covid-19. Trots den höga belastningen är testkapaciteten god i alla regioner och de som testas får svar snabbt.

Den omfattande statliga styrningen måste förändras

31 March 2021 at 06:12
SKR är starkt kritisk till att statens styrning av kommuner och regioner fortsätter att öka. Merparten av styrsignalerna kan nämligen inte kopplas till pandemin visar Statskontorets rapport.

Krislägesavtalet aktiveras i Region Dalarna

30 March 2021 at 11:00
SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Dalarna. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.
❌