Info-Direkt

🔒
❌ About FreshRSS
There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayAlla Säkerhetsnyheter

EMA utreder användning av topiramat under graviditet

EMA:s säkerhetskommitté PRAC utreder nu risken för neurologiska utvecklingsstörningar hos barn vars mödrar behandlades med läkemedlet topiramat under graviditeten. Topiramat används för behandling av epilepsi, förebyggande av migrän och, i vissa länder, i kombination med fentermin för viktminskning.

Molift Air taklyftar – Etac A/S

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare.
❌