Info-Direkt

🔒
❌ About FreshRSS
There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayNyheter, Medicinteknik, Information från Läkemedelsverket

Återkallanden av produkter för gråstarr- och brytningskirurgi

Den svenska tillverkaren Bohus BioTech AB har genomfört en korrigerande säkerhetsåtgärd för hyaluronsyrebaserade produkter för gråstarr- och brytningskirurgi.

Viktigt att registrera återkallade Philips Respironics ventilatorer

Läkemedelsverket har fått information om att det fortfarande saknas registreringar för en stor mängd andningshjälpsprodukter/‌ventilatorer som har återkallats. Viktigt att vårdgivare och privatpersoner registrerar sina återkallade produkter på Philips webbplats.

Framhjulen på en äldre rollatormodell riskerar att ramla av

Företaget Invacare AB varnar för att framhjulen på rollatorer av modellen Futura löper ökad risk att lossna. Risken gäller produkter som tillverkats före april 2015, när en konstruktionsändring gjordes. Den gäller inte för produkter som åtgärdades 2016, då företaget bytte ut framgafflarna på ett större antal av dessa rollatorer.

Risk för sönderfallande batterihus vid ortopedisk kirurgi

Läkemedelsverket har den 31 augusti 2020 beslutat att batterihusen Stryker SmartLife Large Aseptic Housing inte får tillhandahållas på den svenska marknaden. Det finns risk för att batterihusen går sönder i samband med ortopediska operationer Batterihusen används till benborrar, -sågar och liknande. Förbudet gäller fram till dess att tillverkaren har modifierat konstruktionen så att risken har eliminerats.

Telefunken och HeartReset hjärtstartare återkallas

Läkemedelsverket har beslutat att tillverkaren ska återkalla de automatiska hjärtstartare (AED) av modellerna Telefunken och HeartReset AED som sålts efter 18 juli 2016. Det är hjärtstartare av den typ som kan finnas på arbetsplatser och i offentliga lokaler. Läkemedelsverket har tidigare fattat beslut om marknadsförbud och uppmanat till att upphöra med användningen av dessa hjärtstartare då funktionen inte har kunnat säkerställas.

Batteriladdare till t:slim X2 insulinpump kan orsaka skada - ska bytas ut

Batteriladdaren har en svaghet i sin konstruktion vilket gör att den lätt gått sönder. En skadad batteriladdare som sitter i vägguttaget kan vara strömförande och orsaka allvarlig personskada. Alla som har en t:slim X2 insulinpump uppmanas därför att kontakta sin vårdgivare eller återförsäljare för att byta ut batteriladdaren.

Risk för snabb batteriurladdning hos implanterade defibrillatorer

Det finns risk för att defibrillatorer tillverkade av företaget Medtronic Inc kan laddas ur inom en dag till ett par veckor. Läkemedelsverket anser att Medtronic Inc inte följt vedertagen procedur för säkerhetsrapportering och har startat ett tillsynsärende mot företaget. Hittills har inga dödsfall eller bestående skador inträffat till följd av detta problem.

Framhjulen på en äldre rollatormodell riskerar att ramla av

Företaget Invacare AB varnar för att framhjulen på rollatorer av modellen Futura löper ökad risk att lossna. Risken gäller produkter som tillverkats före april 2015, när en konstruktionsändring gjordes. Den gäller inte för produkter som åtgärdades 2016, då företaget bytte ut framgafflarna på ett större antal av dessa rollatorer.

Risk för sönderfallande batterihus vid ortopedisk kirurgi

Läkemedelsverket har den 31 augusti 2020 beslutat att batterihusen Stryker SmartLife Large Aseptic Housing inte får tillhandahållas på den svenska marknaden. Det finns risk för att batterihusen går sönder i samband med ortopediska operationer Batterihusen används till benborrar, -sågar och liknande. Förbudet gäller fram till dess att tillverkaren har modifierat konstruktionen så att risken har eliminerats.
❌