Info-Direkt

🔒
❌ About FreshRSS
There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayNyheter, Säkerhetsinformation till Hälso- och sjukvården-DHPC

Utökad förvaringsanvisning samt förlängd hållbarhetstid för Spikevax (Moderna)

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat om utökad förvaringsanvisning samt förlängd hållbarhetstid för mRNA‍-‍vaccinet Spikevax . Som ett resultat kommer det i produktresumén anges en alternativ hållbarhetstid för läkemedlet, beroende på vilka förvaringsförhållanden som används.

Förlängd hållbarhet för Comirnaty (Pfizer/Biontech)

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat om att förlänga hållbarheten för mRNA‍-‍vaccinet Comirnaty , 30 mikrogram/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion.
❌