Info-Direkt

🔒
❌ About FreshRSS
There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayLediga tjänster

Farmaciutredare - ändringsansökningar

19 August 2022 at 17:59

Vår verksamhet

Enheten för Farmaci och Bioteknologi består av ca 70 medarbetare som arbetar inom ett brett vetenskapligt område. Enheten ansvarar för värdering av dokumentationen rörande tillverkning, karakterisering och kontroll av läkemedel i ansökningar om godkännande och även ansökningar om ändringar av befintliga godkännanden. Utredningsarbetet sker även i samverkan med andra medlemsländer i EU.

Vi söker nu en farmaciutredare till gruppen Ändringar och Parallellimport. Gruppen ansvarar dels för värdering av ansökningar avseende ändringar av kvalitetsdokumentation inom befintliga godkännanden, dels för ansökningar om parallellimport.

Dina arbetsuppgifter

Din huvuduppgift som utredare är att, i samband med ändringsärenden, kritiskt bedöma den farmaceutiska kvaliteten hos läkemedel baserat på dokumentationen för hur de utvecklats, tillverkas och kontrolleras. I ansvarsområdet ingår alla typer av ändringsärenden; enkla såväl som komplicerade, för läkemedel innehållande kemiskt framställda substanser.

Arbetet är självständigt och utvecklande. Det innebär nära samverkan med kollegor inom myndigheten samt med övriga läkemedelsmyndigheter inom EU.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en naturvetenskaplig universitetsutbildning, till exempel apotekare, kemist, eller civilingenjör. Du har yrkeserfarenhet inom för tjänsten relevant område, exempelvis läkemedelsutveckling, läkemedelsproduktion eller regulatoriskt arbete. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Meriterande är erfarenhet av utveckling och validering av analytiska metoder, organisk kemi/organisk syntes/läkemedelskemi samt aseptisk eller steril tillverkning av läkemedel.

Dina personliga egenskaper

Du är analytisk och kan tillgodogöra dig omfattande och komplex information, göra rationella bedömningar och sammanställa dessa på ett tydligt sätt. Du är noggrann och har god förmåga att arbeta metodiskt och systematiskt, samtidigt som du upprätthåller den kvalitet och produktivitet som rollen kräver. Du arbetar självständigt, agerar förtroendeingivande och är ansvarstagande. Du har god förmåga att samarbeta och att skapa dialog och laganda. Du delar med dig av dina kunskaper och värnar om din egen och gruppens utveckling.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Sista ansökningsdag: 2022-08-29
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Farmaci och Bioteknologi
Diarienummer:
 2.4.1-2022-050138

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta gruppchef Jennie Sandberg. Under Jennies semesterveckor 31-32 kan ni kontakta Ann Bylund. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. 

Vetenskaplig ledare/Scientific Director, bioteknologi

19 August 2022 at 17:59

Vår verksamhet

Läkemedelsverket har ansvar för normering, vetenskapligt utredningsarbete och tillsyn inom ett läkemedels hela livscykel. Ämnesområdet farmaci och bioteknologi är en viktig del av detta. Det handlar om allt ifrån vetenskaplig rådgivning, ansökan om klinisk prövning, inspektion av tillverkning och godkännande till uppföljning och laboratoriekontroll av godkända läkemedel. Anställningen är placerad på Enheten för farmaci och bioteknologi och innefattar inte något personalansvar. 

Ditt uppdrag

Vill du vara med och utveckla Läkemedelsverkets vetenskapliga arbete för framtiden? Som vetenskaplig ledare för ämnesområdet farmaci och bioteknologi, med fokus på biologiska läkemedel, har du ansvar för övergripande vetenskaplig sakkunskap inom området. Du bistår verksamheten med vetenskaplig kvalitetssäkring och svarar i förlängningen för att våra beslut och vår rådgivning håller god vetenskaplig och regulatorisk standard. Du har också en viktig roll i att bidra till kvalitetssäkring för Läkemedelsverket som myndighet, genom att du samtidigt beaktar ett myndighetsomfattande helhetsperspektiv och det specifika ämnesområdets syn och utveckling. 

Som vetenskaplig ledare ger du stöd i diskussioner i såväl specifika ansökningsärenden som i utvecklingen av arbetssätt och processer. Du bedriver omvärldsbevakning inom ämnesområdet, och bidrar till att identifiera och utveckla nya områden av vikt för Läkemedelsverket. Du svarar för analys av kompetensförsörjningsbehov inom ämnesområdet samt planerar och genomför kompetensutvecklingsaktiviteter. Arbetet sker i nära samverkan med utredare, inspektörer och linjechefer, samt med Läkemedelsverkets chefsläkare och övriga vetenskapliga ledare inom myndigheten.

En viktig uppgift är dessutom att delta i det normativa utvecklingsarbetet som bedrivs i samarbete med andra europeiska myndigheter. Detta inkluderar bland annat framtagning av kvalitetsstandarder för läkemedel.

Din utbildning och erfarenhet

Du som söker är disputerad eller har forskningserfarenhet motsvarande disputation och erfarenhet av vetenskaplig aktivitet inom bioteknologi eller motsvarande naturvetenskaplig område.

Du har flerårig erfarenhet av industriell läkemedelsutveckling, och har arbetat med biologiska/bioteknologiska läkemedel, gärna flera olika typer. Detta innebär att du har goda kunskaper om biologiska läkemedels farmaceutiska egenskaper, prekliniska produktutveckling samt tillverkning.

Vi ser även att du har god förståelse för de regelverk som påverkar arbetet nationellt och i Europa. Ledarerfarenhet är meriterande.

Det dagliga arbetet ställer krav på god förmåga att kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Dina personliga egenskaper

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, såsom förmåga att leda och driva vetenskapliga frågor, att kommunicera kunnande och skapa förståelse för sammanhang. Du känner starkt engagemang för att utveckla individer och grupper, processer och arbetssätt samt har förmågan att entusiasmera andra. Du är kommunikativ och har mycket god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. För att hantera arbetsuppgifterna på ett bra sätt behöver du dessutom ett strukturerat arbetssätt och förmåga att prioritera. Du kan kombinera ett strategiskt tänkande och förståelse för det egna ämnesområdets betydelse med praktisk tillämpning i verksamheten. Du är bekväm med att hantera extern och medial kommunikation.

Sista ansökningsdag: 2022-09-28
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Farmaci och Bioteknologi
Diarienummer: 2.4.1-2022-064297

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta Susana Ayesa Alvarez, enhetschef (tillgänglig vecka 33-37 + 39), eller Kari Sandvold, vetenskaplig ledare. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco, och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se

Välkommen med din ansökan!

Farmaciutredare - ändringsutredningar (visstid)

19 August 2022 at 17:59

Vår verksamhet

Enheten för Farmaci och Bioteknologi består av ca 70 medarbetare som arbetar inom ett brett vetenskapligt område. Enheten ansvarar för värdering av dokumentationen rörande tillverkning, karakterisering och kontroll av läkemedel i ansökningar om godkännande och även ansökningar om ändringar av befintliga godkännanden. Utredningsarbetet sker även i samverkan med andra medlemsländer i EU.

Vi söker nu en visstidsanställd farmaciutredare till gruppen Ändringar och Parallellimport. Gruppen ansvarar dels för värdering av ansökningar avseende ändringar av kvalitetsdokumentation inom befintliga godkännanden, dels för ansökningar om parallellimport. 

Dina arbetsuppgifter

Din huvuduppgift som utredare är att, i samband med ändringsärenden, kritiskt bedöma den farmaceutiska kvaliteten hos läkemedel baserat på dokumentationen för hur de utvecklats, tillverkas och kontrolleras. I ansvarsområdet ingår alla typer av ändringsärenden för läkemedel innehållande kemiskt framställda substanser.

Arbetet är självständigt och utvecklande. Det innebär nära samverkan med kollegor inom myndigheten samt med övriga läkemedelsmyndigheter inom EU. 

Din bakgrund

Vi söker dig som har en naturvetenskaplig universitetsutbildning, som tex apotekare eller kemist. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Meriterande är yrkeserfarenhet inom för tjänsten relevant område, exempelvis läkemedelsutveckling, läkemedelsproduktion eller regulatoriskt arbete.

Dina personliga egenskaper

Du är analytisk och kan tillgodogöra dig omfattande och komplex information, göra rationella bedömningar och sammanställa dessa på ett tydligt sätt. Du är noggrann och har god förmåga att arbeta metodiskt och systematiskt, samtidigt som du upprätthåller den kvalitet och produktivitet som rollen kräver. Du arbetar självständigt, agerar förtroendeingivande och är ansvarstagande. Du har god förmåga att samarbeta och att skapa dialog och laganda. Du delar med dig av dina kunskaper och värnar om din egen och gruppens utveckling.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Sista ansökningsdag: 2022-08-29
Anställningsform: Visstid 1 år
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet:  Farmaci och Bioteknologi
Diarienummer: 241-2022-058501

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta gruppchef Jennie Sandberg. Under Jennies semesterveckor 31-32 kan du kontakta Ann Bylund. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. 

Registrator, visstid

11 August 2022 at 17:59

Dina arbetsuppgifter

Som registrator arbetar du i huvudsak med att ta emot, klassificera och registrera inkommande handlingar samt med att hantera post och expediera handlingar. Du kommer också att delta i övriga uppgifter inom registraturen, såsom hantera ärenden, ge service till verksamheten i frågor rörande registrering och dokumenthantering, ha kontakter med allmänheten, och lämna ut allmänna handlingar. Andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Arbetsuppgifterna omfattas av både rutinartade och mer avancerade uppgifter. Arbetet är självständigt och ställer höga krav på ordningssinne, noggrannhet och servicekänsla. Tillsammans med dina kollegor tar du stort ansvar för att säkerställa att nödvändiga funktioner är bemannade dagligen, vilket medför att det ställs höga krav på samarbetsförmåga och flexibilitet. Tempot är tidvis högt vilket gör att du måste trivas i en fartfylld miljö och kunna upprätthålla kvaliteten i arbetet även när det är stressigt.

Din bakgrund

Du har gymnasieutbildning och goda språkkunskaper i svenska och engelska samt goda datakunskaper och har vana och erfarnhet av att arbeta med elektroniska diarieföringssystem. Det är meriterande om du har grundläggande registratorsutbildning och aktuell erfarenhet av arbete som registrator inom den offentliga sektorn.

Dina personliga egenskaper

Du har gott omdöme, hög integritet och god samarbetsförmåga och även i övrigt hög social  kompetens. Du är van vid självständigt arbete, är noggrann och har gott ordningssinne. Vidare är du serviceinriktad och har förmåga att ta egna initiativ. Det är viktigt att du är flexibel och  stresstålig eftersom arbetsbördan kan variera över tid. Det är en fördel om du har pedagogiska egenskaper och kan medverka vid internutbildning och internkonsultation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2022-08-22
Anställningsform: Visstid, 12 månader
Tillträde: Så snart som möjligt
Enhet: Enheten för informationshantering och säkerhet
Diarienummer: 2.4.1-2022-053855

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta tf enhetschef Anna Widén, som nås efter 10 augusti. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Redovisningsekonom

9 August 2022 at 17:59

Vår verksamhet

Planerings- och ekonomifunktionen ansvarar för att förvalta och utveckla den interna styrningen och kontrollen inklusive ledningssystemet för verksamhetsstyrning. Funktionen ansvarar även för ekonomisk redovisning, ekonomisk planering och uppföljning, att styra och samordna Läkemedelsverkets processarbete, att styra och följa upp den myndighetsgemensamma riskhanteringen, upphandling och avtalsförvaltning samt portföljstyrning. Vi sitter i trevliga lokaler på Uppsala Science Park-området.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker nu en redovisningsekonom till Ekonomisk redovisning. Du kommer främst att arbeta med löpande bokföring och periodstängningar. Löpande bokföring innebär exempelvis registrering och avstämningar i anläggningsregistret och att säkerställa att tidredovisningen är riktig. Arbete med periodstängningar innebär att bistå redovisningschefen bland annat med: omföringar, periodiseringar, bokföring av tid och fördelning av gemensamma kostnader. Du kommer även att bistå och stötta övriga inom funktionen med löpande uppgifter. Läkemedelsverket finansieras genom avgifter, anslag och bidrag vilket ökar komplexiteten i den ekonomiska redovisningen. I rollen som redovisningsekonom förväntas du samarbeta nära och ha god förståelse för övrig verksamhet.

Din bakgrund

Vi söker dig som har utbildning inom ekonomi med inriktning mot redovisning, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, med flerårig erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter. Arbetet ställer höga krav på förmåga till helhetssyn och förståelse för sambandet mellan balans- och resultaträkning. Det är meriterande om du har erfarenhet av statlig redovisning, ekonomisystemet Unit4 ERP (Agresso), flerfinansierad verksamhet samt fördjupad förståelse av tidredovisning och fördelning av gemensamma kostnader. Det är meriterande om du har arbetat i en organisation med komplex redovisningsplan. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

Dina personliga egenskaper

För att vara framgångsrik i denna roll är du ansvarskännande, lätt att samarbeta med, kan skapa dialog och gillar att ge god service. Vi förutsätter att du har en stark laganda men att du också kan arbeta självständigt. Andra viktiga egenskaper är förmåga att balansera kvalitet och produktivitet, du är metodisk och ordningsam och kan tillämpa riktlinjer och instruktioner. Du tycker om att lära dig nya saker, kan ta emot och vidareförmedla kunskap och du är prestigelös, engagerad och bidrar till ett trivsamt arbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2022-08-31
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Enhet: Ekonomi
Diarienummer: 2.4.1-2022-050834

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta Anna Tåström Forsberg, Direktör för Verksamhetsstöd och tf. Enhetschef Ekonomienheten. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. 

Klinisk utredare effekt och säkerhet

1 August 2022 at 17:59

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vår verksamhet

Verksamhetsområde Tillstånd verkar på flera sätt för att ändamålsenliga läkemedel ska nå patienten. Godkännande av nya läkemedel och nya indikationer, samt säkerhetsuppföljning av godkända produkter är en central del. Rådgivning avseende läkemedelsutveckling och information om läkemedel är andra viktiga delar.

Verksamhetsområdet har ca 300 anställda och är uppdelat på flera enheter där enheterna för Effekt och Säkerhet värderar dokumentation kring läkemedlens effekt och säkerhet. De utredningar och rekommendationer som vi gör ligger sedan till grund för beslut huruvida ett läkemedel ska godkännas för kliniskt bruk. Vi samverkar med andra medlemsländer i EU i utredningsarbetet samt bidrar aktivt till kommittéer och arbetsgrupper inom den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA.

Vi har nu behov av att rekrytera ytterligare utredare till en av klinikgrupperna, Klinik 3, som ansvarar för terapiområdena onkologi/hematologi. gynekologi, urologi och dermatologi.

Dina arbetsuppgifter

För att trivas med arbetet som klinisk utredare på Läkemedelsverket bör du ha ett stort intresse och engagemang för läkemedelsfrågor och vetenskap. Du arbetar med alla faser och aspekter av läkemedelsutveckling genom bland annat vetenskaplig rådgivning till läkemedelsföretag och akademiska grupper, värdering av effekt- och säkerhetsdokumentation inför godkännande av läkemedel samt säkerhetsuppföljning av godkända läkemedel.

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet med många stimulerande och kompetensutvecklande uppgifter och du kommer att samarbeta med övriga kliniska utredare i gruppen, läkare och forskare, men också med statistiker, prekliniker, farmakokinetiker och farmaceuter. En viktig del av arbetet är att analysera stora mängder av information samt att beskriva och motivera slutsatserna.

Arbetet ger en mycket god möjlighet att både följa och aktivt påverka den internationella läkemedelsutvecklingen. Läkemedelsvärdering sker till stora delar i ett europeiskt samarbete där Sverige har en framstående position. Detta innebär samarbete med kliniska utredare från andra länder och deltagande i läkemedelsdiskussioner på europeisk nivå. 

Din bakgrund

Vi söker dig som har naturvetenskaplig eller medicinskt inriktad högskoleutbildning, och med erfarenhet inom något av de terapiområden som Klinik 3 ansvarar för.

Doktorsexamen, erfarenhet av regulatoriskt arbete och/eller läkemedelsutveckling är meriterande. Det dagliga arbetet ställer krav på god datorvana. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska, inklusive inom de naturvetenskapliga/medicinska vetenskapsområdena.

Dina personliga egenskaper

Du som söker har ett vetenskapligt tänkande, är nyfiken och engagerad och stimuleras av att få arbeta i en högkompetent miljö. Du har god analytisk kapacitet, förmåga ta till dig och se samband i stora mängder av information och gör relevanta prioriteringar inom fastställda tidsramar. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete och tycker om att skriva och arbeta med texter, som ibland behöver vara av argumenterande karaktär. Du arbetar gärna i team. Med en lyhörd, öppen och prestigelös inställning bidrar du till ett givande och gynnsamt arbetsklimat i gruppen.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2022-08-31
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Enhet: Effekt och säkerhet 2
Diarienummer: 2.4.1-2022-060635

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt

Om det här låter intressant är du välkommen att kontakta gruppchef Åsa Müssener. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemdelsverket.se

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. 

 

Webbkommunikatör

29 July 2022 at 17:59

Vår verksamhet

Kommunikationsenheten ansvarar för Läkemedelsverkets interna och externa kommunikation och arbetar både på strategisk och operativ nivå. Just nu händer det mycket inom myndighetens ansvarsområde vilket ställer krav på ett fortsatt aktivt arbete med att bli en modern och kommunikativ myndighet som jobbar proaktivt med kommunikation mot hälso- och sjukvården, allmänheten, på samhällsarenan och mot våra övriga intressenter. För att lyckas med det behöver vi ytterligare en kommunikatör med fokus på våra webbar. Du kommer att jobba tillsammans med 15 andra kommunikatörer som har olika kompetenser och roller.

Dina arbetsuppgifter

Som webbkommunikatör kommer du att jobba med innehållet i våra digitala kanaler, med huvudsakligt fokus på vår externa webbplats och vårt intranät. Jobbet innebär att du säkerställer att vårt innehåll håller hög kvalitet, är tillgängligt och tydligt för målgruppen. Publicering är en viktig del av arbetet men du jobbar även med vidareutveckling, vi vill att vår kommunikation hela tiden ska bli bättre. Du jobbar dels självständigt, dels tillsammans med dina kollegor på kommunikationsenheten och övriga delar av Läkemedelsverket. Du kommer också bidra till att öka kunskapen kring webbkommunikation i verksamheten, bland annat genom att hålla utbildningar och workshops om webb och webbinnehåll.

Din bakgrund

Vi söker dig som:

  • har akademisk utbildning med inriktning på kommunikation eller annan utbildning och erfarenhet som sammantaget kan bedömas som likvärdigt
  • har 3 – 5 års arbetslivserfarenhet inom området webb och digitala kanaler
  • har erfarenhet av att skriva texter för webbpublicering och kan skriva klarspråk
  • har god kunskap om tillgänglig webb
  • har erfarenhet av att arbeta i webbpubliceringsverktyg, gärna Optimizely (före detta Episerver)
  • kan hantera Photoshop och Adobe Acrobat
  • har grundläggande kunskaper om webbanalys.

Det är meriterande om du har:

  • tidigare erfarenhet från offentlig verksamhet.

Dina personliga egenskaper

För att trivas i rollen som webbkommunikatör på Läkemedelsverket tycker du om att självständigt jobba operativt med att publicera innehåll i digitala kanaler. Det är samtidigt lika viktigt för dig att tillhöra ett team och få möjlighet att dela med dig av vad du kan och samtidigt lära av andra, som har annan expertis. Du har ett stort intresse för den senaste utvecklingen inom ditt område och vill alltid förbättra, utveckla och testa nytt. Du har förmåga att ta lärdom av uppföljningar för att utveckla ditt arbete. Vi har alla ett starkt utvecklingsdriv på enheten och hoppas att du är en person som trivs med att jobba i en grupp med öppet klimat och många samarbetsytor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Sista ansökningsdag: 2022-08-29
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Kommunikationsenheten
Diarienummer: 2.4.1-2022-051536

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.

Läkemedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta kommunikationschef Anne-Catherine Worth Sundqvist. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. 

Gruppchef inspektion sjukvårdsnära tillverkning

25 July 2022 at 17:59

Vår verksamhet

Enheten för Inspektion av industri och sjukvård ansvarar för tillsyn av kliniska prövningar, tillverkning, distribution och system för säkerhetsövervakning av läkemedel. Tillsynen omfattar aktörer inom industri och sjukvård och bedrivs huvudsakligen via fältinspektioner både nationellt och internationellt. Vi deltar även aktivt i utformning av regelverk och riktlinjer inom respektive område. För närvarande arbetar totalt 35 personer på enheten i tre grupper: Inspektion GMP/GDP, Inspektion GVP/GCP samt Inspektion Kansli.

En fjärde grupp ska nu bildas, med ansvar för inspektion av sjukvårdsnära tillverkning. Gruppen kommer att bestå av totalt fem läkemedelsinspektörer och vi söker nu en gruppchef till denna grupp.

Ditt uppdrag

Som gruppchef har du fullt personalansvar och förväntas skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och medarbetarnas individuella utveckling. Du ansvarar för att leda, planera, följa upp och utveckla gruppens verksamhet kring tillsyn av sjukvårdsnära tillverkning. Operativt arbete som inspektör ingår också till viss del i tjänsten.

Som en del av enhetens ledningsgrupp är ett nära samarbete med enhetschef och övriga gruppchefer en förutsättning för att lyckas med uppdraget och nå enhetens övergripande mål. Vi förväntar oss att du tillsammans med ledningsgruppen deltar aktivt i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Du behöver också samverka med andra delar av Läkemedelsverket och med andra myndigheter i Sverige och inom EU/EES.

Enheten utvecklas kontinuerligt vilket har lett fram till bildandet av en ny grupp med ansvar för inspektion av sjukvårdsnära tillverkning som innefattar blod- och dialysverksamhet, maskinell dosdispensering, tillverkning av extemporeläkemedel, PET-tillverkning, radioberedning, verksamhet vid vävnadsinrättning samt sjukhusens läkemedelsförsörjning. Som gruppchef för den nybildade gruppen kommer du att ha goda möjligheter att påverka arbetet och dynamiken i verksamheten. 

Ditt ledarskap utmärks av helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.

Din bakgrund

Vi söker dig som har naturvetenskaplig högskoleutbildning med farmaceutisk, medicinsk eller annan relevant inriktning och som vill medverka till att leda och utveckla tillsyn inom området.

Du har god erfarenhet från ledande befattningar gärna med personalansvar, kombinerat med flerårig arbetslivserfarenhet från till exempel inspektionsverksamhet och/eller verksamhet inom något av gruppens inspektionsområden eller närliggande områden. Meriterande är erfarenhet från statlig myndighet, tillståndspliktig verksamhet samt att ha arbetat i internationella sammanhang.

Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift. Körkort krävs i och med att arbetet kräver en del resor.

Dina personliga egenskaper

Vi söker dig som trivs i en drivande roll och har förmågan att leda och stödja kompetenta medarbetare i en kunskapsorganisation. Du har goda ledaregenskaper, såsom förmågan att kombinera mod och tydlighet med ödmjukhet och lyhördhet. Du kan på ett inspirerande sätt ena en grupp mot gemensamma mål och har förmågan att genom samverkan arbeta konstruktivt med utveckling och förändring.
Du ser till helheten för verksamheten, samtidigt som du värnar om att skapa goda arbetsförhållanden och förutsättningar för medarbetarnas och gruppens fulla potential. Du prioriterar, delegerar och följer upp med tillit. Arbetsuppgifterna förutsätter dessutom självklart god förmåga att kommunicera och skapa goda relationer på organisationens alla nivåer samt i externa kontakter.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.


Sista ansökningsdag: 21 augusti 2022 
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Enheten för inspektion av industri och sjukvård
Diarienummer:  2.4.1-2022-056522

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.  

Läkemedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta enhetschef Jonas Berggren.
Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se

 
Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. 

Verksjurist med miljöinriktning, vikariat

8 July 2022 at 17:59

Vår verksamhet

Rättsenhetens uppdrag är att ge juridiskt stöd inom Läkemedelsverkets verksamhetsområden. Vi arbetar både med nationella och internationella frågor. Våra kärnområden är förvaltningsrätt, EU-rätt, läkemedelsrätt, regleringen av medicintekniska produkter, miljörätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, offentlighet och sekretess, dataskydd och informationshantering samt avtals- och upphandlingsrätt.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker nu ytterligare en verksjurist med miljörättslig inriktning, eftersom en av våra kollegor kommer att vara tjänstledig under två år.

Läkemedel och dess miljöpåverkan är ett område som får allt större uppmärksamhet och Läkemedelsverket har på senare tid fått flera regeringsuppdrag kopplat till läkemedel i miljön. Vidare är miljöfrågorna i fokus i bland annat den kommande revideringen av EU:s humanläkemedelsdirektiv och här finns möjlighet att verka för rättsutvecklingen avseende ökad miljöhänsyn. Området är komplext och spänner över flera lagstiftningar så det är en fördel att kunna hantera en bredd av olika regelverk.

Som verksjurist gör du rättsutredningar, ger intern rådgivning till verksamheten, processar i domstol och svarar på remisser. En viktig del av arbetet är att delta i författningsarbete, både genom att utforma verkets egna föreskrifter och genom att bistå Socialdepartementet. Att ge information till allmänheten, berörda företag samt hälso- och sjukvården ingår också i arbetsuppgifterna. Resor i tjänsten kan förekomma.

Din bakgrund

Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och miljörättsliga frågor. Du har juristexamen/jur.kand. och minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på domstol, departement, myndighet, bolag eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har relevant erfarenhet inom miljörätt och gärna med koppling till våra kärnområden. Även arbete med frågor som rör upphandling och avtal, dataskydd, IT-rätt och digital förvaltning, författningsarbete och EU-relaterat arbete är meriterande. Vidare har du en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift, både på svenska och på engelska.

Dina personliga egenskaper

Arbetet ställer stora krav på sociala och pedagogiska färdigheter samt förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du har en mycket god samarbetsförmåga och uppskattar att samarbeta med andra yrkeskategorier. För att du ska trivas ser vi att du är en person som motiveras av varierade arbetsuppgifter och gärna delar med dig av dina kunskaper. Du har gott omdöme och hög integritet. Som person är du också driven, utvecklingsinriktad, analytisk och noggrann. Du är vidare stresstålig, van att hantera komplexa frågor och kan prioritera på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2022-08-15
Anställningsform: Visstidsanställning upp till två år
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Enhet: Rättsenheten 
Diarienummer: 2.4.1-2022-055354

Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Läkemedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet. Bifoga ditt CV, ett personligt brev samt de intyg och betyg, bland annat från juristutbildningen, som du vill åberopa. 

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att arbeta delvis på distans efter överenskommelse med chef.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta tf. enhetscheferna Ulrika Boström (v. 28) eller Robert Ling (v. 29-32) om du har frågor om tjänsten. Efter v. 32 kan du kontakta enhetschefen och biträdande chefsjuristen Mattias Thalén. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. 

❌